سیمین قریشی اینفلوئنسر ایرانی که عکسهای گرم و با انرژی اش جذابیت صفحه‌ی اینستاگرام او را https://www.instagram.com/siminghoreyshi/صد چندان کرده است. عشق تمام چیزی ست که در عکسهای دو نفره ی او مشهود است. وی با داشتن بیش از 116 هزار فالوئر در صفحه اش جزو ماکرو اینفلوئنسرها قرار می‌گیرد.