شرکت اصالت ماهانه یک پست ریگرام را با همکاری یکی از اینفلوئنسرهای فعال در حوضه آشپزی، زندگی روزمره، زندگی دو نفره و .. در صفحه اینستاگرام خود منتشر مینماید.

نمونه تصاویر منتشر شده