دنبال کنندگان ال جی می توانند با شرکت در کمپین فرش قرمز ال جی شانس حضور در این رویداد را به همراه خانم نیکی کریمی داشته باشند.
در طی 18 روز به قید قرعه، از بین شرکت کنندگان در این کمپین 18 نفر شانس حضور در این رویداد را خواهند داشت که بصورت اختصاصی توسط ال جی به این رویداد دعوت می شوند تا در فرش قرمز و ضیافت شام با حضور خانم نیکی کریمی حضور یابند و در آخر از بین 18 نفر حاضر در این شب به قید قرعه به 4 نفر جایزه ویژه تعلق می گیرد.
برای شرکت در کمیپن کافی است با فالو کردن صفحه lgheiran، لایک کردن پست کمپین و منشن کردن 5 نفر از دوستان زیر پست کمپین، شانس شرکت در قرعه کشی را دریافت نمایند.